"Notatki", czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czym jest sztuka?

Definicji sztuki jest wiele. Mnie najbardziej zawsze ciekawiło nie to, czym sztuka jest w swej istocie, i gdzie przebiega granica między nią, a życiem, lecz to, czym ona jest dla innych i co przez nią rozumieją sami twórcy.

Tworzona na blogu kolekcja cytatów jest próbą znalezienia odpowiedzi na to nurtujące mnie od dawna pytanie.

Jest to próba z góry skazana na porażkę i równie daremna jak chęć odnalezienia świętego Graala. Mam świadomość tego, iż jednoznaczna i w pełni zadowalająca odpowiedź nie istnieje, ale rozpoczęcie tego rodzaju poszukiwań ma sens, gdyż stanowią one niewyczerpane źródło tematów do rozmyślań nad tym, czym sztuka jest dla innych ludzi i dlaczego dla niektórych jest aż tak ważna.


Joanna Turek