piątek, 26 sierpnia 2011

Andrzej Urbanowicz

[...] Jestem szczęśliwy gdy w obrazie jak w zwierciadle odbija się cząstka światła, która jest w każdym z nas. Bez światła nie ma piękna ani radości. Bez światła w naszym kosmosie nie byłoby niczego. Najdosłowniej jesteśmy dziećmi światła, choć nie zawsze o tym pamiętamy. Nawet gdy jest go całkiem niewiele, ono jest najważniejsze.

Posłańcem uczuć światła jest barwa.

Zachwyt słońcem, które jest źródłem naszych wyobrażeń o świetle, towarzyszy mi odkąd pamiętam.

Tą miłość do światła okazuję na różne sposoby. Pragnę aby moc światła rosła tak w rzeczywistym, jak i w tysiącach światów przez nas wyobrażanych. Aby w naszym małym i wielkim kosmosie działo się ku chwale słońca. SPLENDOR SOLIS.
Źródło cytatu: Andrzej Urbanowicz, Okazanie. Tekst opublikowany na stronie autorskiej artysty - www.urbanowicz.art.pl.

Brak komentarzy: